Tandartsenpraktijk Petenbos

Gezondheidsformulier


  Persoonsgegevens

  Uw naam

  Geboortedatum

  Geslacht

  E-mailadres


  Vragenlijst

  Bent u ergens allergisch voor?*


  Heeft u een hartinfarct gehad?*


  Heeft u last van hartkloppingen?*


  Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?*


  Heeft u pijn op de borst bij inspanning?*


  Wordt u kortademig als u plat in bed ligt?


  Heeft u hartklepgebrek of een kunsthartklep?


  Heeft u een aangeboren hartafwijking?


  Heeft u een pacemaker (of ICD) of neurostimulator?


  Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?


  Heeft u epilepsie, vallende ziekte?


  Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad?


  Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?


  Heeft u suikerziekte?


  Heeft u bloedarmoede?


  Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na een operatie?


  Heeft u hepatitis, geelzucht of andere leverziekte (gehad)?


  Heeft u een nierziekte?


  Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?


  Heeft u een kunstgewricht?


  Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd of hals?


  Rookt u?


  Gebruikt u alcohol?


  Vrouwen: Bent u zwanger?


  Heeft u een ziekte of aandoening waar niet naar is gevraagd?


  Gebruikt u medicijnen?


  Datum


  Ik verklaar hierbij deze gezondheidsvragenlijst naar waarheid en zorgvuldig te hebben ingevuld.